alles voor uw laptop en computer

078-6812729

info@rmb-computers.nl

Rmb-computers, gevestigd aan Koningin Wilhelminalaan 127, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Rmb-computers.nl Koningin Wilhelminalaan 127 Hardinxveld Giessendam 078-6812729

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rmb-computers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen

echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken

te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

dan contact met ons op via info@rmb-computers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rmb-computers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rmb-computers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Rmb-computers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rmb-computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rmb-computers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rmb-computers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies

die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw

browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rmb-computers en

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rmbcomputers.

nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u

een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit

E info@Rmb-computers.nl